Koszyk

Zwroty i reklamacje

Towary sprzedawane w sklepie są nowe i nieużywane, co do każdego z nich przysługują Kupującemu uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym. Ponadto na niektóre produkty ich producenci udzielają gwarancji.

Gdy zakupiony towar nie działa, albo działa wadliwie, proszę skontaktować się z nami. Jeśli zakupiony przedmiot jest objęty gwarancją producenta Kupujący ma prawo wybrać i realizować swoje uprawnienia w ramach udzielonej przez producenta gwarancji – w takim przypadku proszę postępować zgodnie z informacjami i warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.

Wysyłając do nas reklamowany towar prosimy o dokładne opisanie na czym polega usterka lub wadliwe działanie i dołączenie opisu usterki do wysyłanej paczki – usprawni to znacznie procedurę reklamacyjną.

Reklamacje można zgłaszać w następujący sposób:

a) za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://aps-cctv.com/reklamacja.html

b) mailowo na adres sklep@aps-cctv.com

c) pisemnie na adres APS Access Pro System ul. Wałbrzyska 11a, 52-314 Wrocław
d) osobiście w sklepie pod adresem APS Access Pro System ul. Wałbrzyska 11a, 52-314 Wrocław

Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód, z którego wynika, że towar został zakupiony w APS Access Pro System